Aquahit Soft s pevnými madly

2,090.00 

Katalogové číslo: 50614 Kategorie: , ,

Detailní popis produktu:AQ Soft s pevnými madly a) tělo válce je Zkracena na 50 cm b) maximální náplň vodou cca 12 kg c) umožňuje plné využití potenciálu náčiníd) menší rozměr dovoluje efektivně cvičit is menší intenzitou e) cvičení rovnováhy jsou jménem náročná díky změně velikosti f) snadný transport a uskladnění – Vaše ,, fitness ,, je vždy s Vámi AQUAHIT je Základem správného a zdravého pohybuTréninková a rehabilitační pomůcka s Proměnný úchopem, využívající efektu volně pohyblivé zátěže.Jakou roli má svalová síla v lidském životě? Všechny pohyby člověka jsou výsledkem koordinované činnosti centrální nervové soustavy a periferních oddil pohybového aparátu, Zejména aparátu svalového. Protože úroveň svalové síly byla, je a bude limitující pro lidská existenci, je třeba ji venovat mimořádných pozornost.Jaká je úroveň silových schopností lidské Populace? Dávno je pryč doba, kdy bylo dostatečným podnětem, stimulujícím silový rozvoj, plněním běžného denních, fyzických úkonu. Rozvoj silových dispozic již není jen Cílem sportovně založené jedince, ale je Součástí obrany lidstva proti postupující pohybové degeneraci.Jaká je příčina svalové nedostatečnosti? Každé zdravě narozené dítě vstupuje do života vybavené předpoklady pro plnohodnotnou existenci. Moment jeho postupné destrukce přichází se začátkem užívání vymožeností civilizace a nevhodných fyzické podněty.Jaká je cesta ke zlepšení? Je třeba otevřít prostor pro Odpovídající pohybové aktivity a dat návody, jak eliminovat ničivé vlivy současného ŽIVOTNÍHO stylu. To už řada lidí pochopila, ale je otázkou, zda jsou všechny postupy Skuteč racionální, efektivní a vědecky podložené.Jaké máme prostředky? Prostředky a metody používané v rámci Všech pohybových aktivit mají jeden zásadní nedostatek. Nezajišťují Lidská tělu dostatečnou a různorodou funkční impulzace v rámci přirození pohybových stereotypů.Jaké máme v tomto směru možnosti? Nejefektivnější cvičebních náčiním jsou posilovací vaky AQUAHITCo je AQUAHIT? Skutečnost, že dnes téměř nenajdete v České republice sportovní odvětví, ve kterém nepoužívej sportovci na vrcholové úrovni tuto Tréninkový pomucky nasvědčuje, že se jedná o opravdový HIT fyzické přípravy. HIT však takové znamená anglicky „úder“. A úder vody je fyzikálním Základem funkce tohoto náčiní. Inspirací pro vznik posilovacích vaku s pohyblivou zátěží byly vlastně pytle plněné pískem, které užívali sportovci doposud ve sportovní prehistorii. Nahrazení plnícího media vodou se zvýraznil efekt nestabilní zátěže. Její překonání vyžaduje nejen fyzickou sílu, ale rozvíjí i smysl pro rovnováhu, koordinaci a správné časování jednotlivých fází pohybu. A to je přesně to, co postrádají trenéři a sportovci při použití klasických posilovacích metod. Pestrá funkční impulzace, která vychází z Jakékoliv manipulace s náčiním, doposud sama o sobě aktivuje Přirozené pohybové mechanismy, které byly potlačením ať už jednostranným tréninkem nebe v běžném životě civilizačního „výdobytky“. Posilovací vak AQUAHIT – náčiní pro mistry i začátečníky.Proč je AQUAHIT jedinečný?Speciální napouštěcí ventil umožní Operativní úpravy zátěž podle silových schopností cvičícího – váhové rozpětí od nekolik dkg do 20kg. Podle ZAMĚŘENÍ cvičení – jiné jsou silové nároky u cvičení zaměřena na rozvoj svalstva nohou, trupu, paží, rehabilitačních cvičení nebe speciálního posilování. Cvičení vyžaduje silovou aktivitu zaměřena nejenom na překonání váhy vody, ale zároveň i na vyrovnávání silového Působení pohyblivé zátěže. Pohyb zátěže v zavřela prostoru klade při cvičení daleko větší nároky na koordinaci, rovnováhu a rytmus pohybu než běžná pohybová aktivita v jakémkoliv sportovním odvětví. Intenzita cvičení je dána vlastní zátěží, ale zejména pracovního nasazením sportovce (rychlostí provedení). Přestože Může dosahovat maximálních hodnot, omezuje nízká absolutní váha náčiní nebezpečí zdravotního poškození. Pohyb vody v uzavřela prostoru vyvolává náraz na stěnu vaku při změně směru. Jeho důsledkem je následná aktivace velkého množství svalových vláken tak, jak je tomu při použití reaktivní (rázové, plyometrické) metody posilování, která je nejefektivnější metodou pro rozvoj výbušné síly a koordinace. Fyzikální vlastnosti vody eliminují zdravotní rizika, spojená s použitím TÉTO formy silových cvičení a umožňují jejich používání ve větším rozsahu. Unikátem je možnost využití reaktivní metody při odhodové cvičeních – ve všech směrech, úhlech a polohách. Konstrukce a funkce náčiní umožňuje posilování v rámci složitějších dynamických stereotypů (komplexní pohyb), které Můžeme volit podle sportovní disciplíny nebe druhu sportu. Náčiní se dá takové použít i při protahovacích cvičeních, kde nahrazuje dopomoc spolucvičence. Cvičení podporuje Vytváření kineziologického správných pohybových stereotypů. Při cvičení hlavních svalových skupin DOCHÁZÍ ik funkční impulzace oblastí, které jsou při klasickém posilování vyřazovány, a proto oslabování. Všestranné nároky jakéhokoliv cvičení představuj komplexní AKTIVACE svalového aparátu v Takové Mireia, že souběžně stimulují kompenzační mechanismy. V rámci tréninkové jednotky mají vaky univerzální použití – při rozehřátí, rozcvičení, posilování, koordinačních cvičeních, odhodové a speciálních cvičeních.
Víc informací zde……